การเตรียมตัวไปพบประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ชีวิตแบบชาวโนแมด

-อนุสาวรีย์ Raisan Memorial-

อนุสาวรีย์ตั้งบนยอดเขาทางทิศใต้ของเมือง รถจะจอดได้แค่ลานจอดด้านล่าง จากนั้นต้องเดินขึ้นบันไดราว 100 กว่าขั้นที่ไม่ได้สูงมากนัก แต่ถ้ามองขึ้นมาจากทางด้านล่างสุดจะเห็นรูปปั้นคอนกรีตขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ของนายทหาร ถือธงชาติโซเวียต และมีภาพของเลนิน สตาลิน และชุคบาตาร์

อนุสาวรีย์สร้างโดยสหภาพโซเวียตเพื่ออุทิศแด่นายทหารโซเวียต และผู้พลีชีพในสงครามใน สงครามโลกครั้งที่ 2 จากบริเวณอนุสาวรีย์ Zaisan จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบเมืองอูลานบาตาร์ เมื่อเดินเข้าไปทางด้านในโครงสร้างคล้ายวงแหวนจะเห็นภาพกระเบื้องโมเสสสีสันสดใส เช่น ภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวมองโกลกับ ชาวโซเวียตที่ทางสหภาพโซเวียตมีส่วนร่วมสําคัญ ในการประกาศอิสรภาพของมองโกเลียในปี ค.ศ. 1921, ภาพแสดงชัยชนะเหนือกองทัพญี่ปุ่น และกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาพแสดงที่ถึงความสําเร็จในการส่งยานอวกาศของสหภาพโซเวียต ภาพนายพล Khorloogin Cholease ผู้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของมองโกเลียใน การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ Continue reading การเตรียมตัวไปพบประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ชีวิตแบบชาวโนแมด