Place des Vosges, Marais จัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป


ปลาซ เด วอสช์ และเขตมาเรส์ (Place des Vosges, Marais)

การเดินทาง: เมโทรสาย 1, 5 และ 8 สถานีบาสตีย์

บางคนว่าจัตุรัสในเขตมาเรส์นี้เป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป แต่ที่แน่ๆปลาซ เด วอสช์ (Place des Vosges, Marais) นี้เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 4 ที่ตั้งของปลาซ เด วอสช์นี้เคยเป็นวังของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 และพระนางแคทเธอรีน เดอ เมดิซีมาก่อน เรียกว่าปลาซ โรยาล (Place Royale) เป็นโครงการที่พักอาศัยแห่งแรกในปารีสที่คํานึงถึงความรื่นรมย์ของผู้อยู่ เมื่อแรกเริ่มพระเจ้า เฮนรี่ที่ 4 ต้องการให้เป็นที่อยู่ของคนงานทําชุดชั้นในให้พระราชินี ของพระองค์ แต่โปรเจ็คนี้สวยเกินห้ามใจพวกเจ้าขุนมูลนายเศรษฐีและเหล่าคหบดีจึงย้ายเข้ามาอยู่แทน ในสมัยก่อนนั้นปารีสหรือนครหลวงทั้งหลายในยุโรปไม่ได้มีสภาพเหมือนในปัจจุบัน บ้านเมืองในยุคกลางแออัดสับสน รถม้าวิ่งวุ่นวายชนกับคน ไม่มีพื้นที่สีเขียวให้คนพักผ่อน พระเจ้าเฮนรี่ที่ 4 เป็นพระองค์แรกที่คิดวางแผนพัฒนาชุมชนแบบนี้ขึ้น Continue reading Place des Vosges, Marais จัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป