Bon Voyage! ว่าด้วยการเดินทางทั้งหมดในปารีส

การไปถึงปารีสนั้นมีหลายทาง ถ้ามาจากประเทศใกล้เคียง แถวนั้นจะไปทางรถ ทางเรือผ่านช่องแคบอังกฤษ หรือทางรถไฟก็ย่อมได้ เส้นทางรถไฟนั้นสุดง่ายสุดสะดวก สถานีรถไฟมักจะอยู่ ในเมืองจึงต่อรถใต้ดินหรือรถเมล์ได้ไม่ยาก เพียงดูแผนที่หาจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปแล้วเลือกต่อรถให้ถูกเส้นทางเป็นใช้ได้ สุดท้ายที่มักเป็นทางผ่านของคนส่วนใหญ่จากแดนไกลคือมา ทางเครื่องบิน Continue reading Bon Voyage! ว่าด้วยการเดินทางทั้งหมดในปารีส