เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติขอจด์ข่าน ที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก

boyd-khan

– อุทยานแห่งชาติขอจด์ข่าน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก-
Boyd Khan Mountain National Park

อุทยานแห่งชาติบอจด์ข่านได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 ในด้านวัฒนธรรม และในสมัยรัฐบาลมองโกเลียภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงของจีนก็ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1783 ภูเขามีระดับความสูง 2,268 เมตร อุทยานตั้งใกล้ชานเมืองอูลานบาตาร์ ห่างออกไปราว 52 กิโลเมตร ทางทิศใต้ ลักษณะพื้นที่เป็นป่าโปร่งมีต้นสนซีดาร์ และสลับกับเนินหิน มีสัตว์ป่า เช่น กวาง หมี กระต่าย หมาป่า สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ในความเชื่อของชาวมองโกลถือว่าบอจด์ข่านเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ คําว่า Bogd แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ ส่วน Khan แปลว่า กษัตริย์ และภูเขายังมีรูปร่างคล้ายพญาครุฑ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่ชาวมองโกลให้ความเคารพบูชา

ในสมัยราชวงศ์ชิงชาวมองโกล ได้มีพิธีสักการะภูเขาปีละ 2 หน คือ ในฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วง และ จักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ยังได้มอบเงินเดือนและของมีค่าแก่ภูเขาบอจด์ข่านเสมือนว่าเป็นขุนนาง ในราชสํานักเช่นกัน ในปัจจุบันที่ นี้ยังเป็นที่นิยมสําหรับการเทรคกิ่งมีทั้งเยี่ยมชมวิหาร Manjusri Monastery อีกด้วย Continue reading เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติขอจด์ข่าน ที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก