ท่องเที่ยวและ สัมผัสวิถีชีวิตชาวโนแมด (Nomadic)

nomadic

ม้าพันธ์ทาคิ Takhi (Praewalski’s horse)
สายเลือดแท้ดึกดําบรรพ์ที่สืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้

ม้าป่าพันธุ์หายากของมองโกเลียมีชื่อว่า ทาคิ (Takdhi) แปลว่า “จิตวิญญาณ” เป็นม้าพันธุ์ดึกดําบรรพ์ซึ่งมีจํานวนโครโมโซม 66 คู่ (ต่างจากม้าทั่วไปที่มี 64 คู่) และมีลักษณะเด่นคือหัวโต และคอหนาเมื่อเทียบกับลําตัว ใบหน้าจะสั้นที่เมื่อเทียบกับม้าอื่นๆ แผงคอมีลักษณะสีเข้มตั้งชัน ดูแล้วคลับคล้ายกับขนแปรงสีฟัน และจะผลัดขนแผงคอในช่วงฤดูร้อน ทําให้ขนแผงคอสั้นเมื่อเทียบกับม้าพันธ์อื่นๆ ส่วนลําตัวออกสีน้ำตาลอ่อนคล้ายสีเม็ดทราย ช่วงท้องสีออกสีอ่อนกว่าไปทางสีขาว และมีวงสีขาวรอบตาและรอบปาก อีกทั้งทาคิมีลักษณะนิสัยดุ ว่องไว ยากที่มาฝึกให้เชื่องได้ จึงไม่นําเอามาใช้ขี่กัน และเป็นม้าที่เคยเกือบสูญพันธุ์ เพราะชาวเคอร์กิสถานนิยมล่าเอาหนัง ในปี ค.ศ. 1881 พันเอกเพรซวาลสกี้ (Przewalski) นายทหารรัสเซีย สัญชาติ โปแลนด์ได้ค้นพบม้าป่าพันธุ์ดึกดําบรรพ์ที่ใกล้สูญพันธุ์นี้ ม้าทาคิจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าพันธุ์ Praewelski และได้มีการพยายามผสมพันธุ์และเพาะเลี้ยงม้าพันธุ์นี้เพื่อการอนุรักษ์ แม้จะทําได้ยาก และการเพิ่มจํานวนทําได้อย่างช้าๆ ปัจจุบันได้ทยอยส่งกลับสู่ทุ่งหญ้ามองโกเลีย เพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติ Continue reading ท่องเที่ยวและ สัมผัสวิถีชีวิตชาวโนแมด (Nomadic)