ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวมองโกลเลีย

mongolia

– ขี่ม้ามองโกล –

ม้าพันธุ์มองโกลมีความสําคัญมากในประวัติศาสตร์ของประเทศ ด้วยกองทัพมองโกลจะใช้ทหารม้าในการสู้รบเคลื่อนพลไม่มีการใช้ทหารราบแต่อย่างใด ม้าจึงมีความสําคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวมองโกลมายาวนาน และม้ามองโกลเป็นต้นตระกูลของม้าหลายพันธุ์ในโลกได้แพร่พันธุ์ไปถึงตะวันออกกลางรวมถึงในเอเชีย รวมถึงม้าไทย หรือม้าแกลบก็มีสายเลือดบรรพบุรุษม้ามองโกล เช่นกัน ม้ามองโกลเป็นม้าแข็งแรง ตัวเตี้ยกว่าพันธุ์ของอเมริกาและอังกฤษซึ่งมีความสูง ราว 170 เซนติเมตร แต่ม้ามองโกลสูงราว 150 เซนติเมตร ลําตัวลําหนาศีรษะมีขนาดใหญ่ Continue reading ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวมองโกลเลีย