พาชมอนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Genghis Khan Equestrian Statue

อนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้า
Genghis Khan Equestrian Statue

อนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้าเป็นอนุสาวรีย์ในแบบขี่ม้าที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากอูลานบาตาร์ 54 กม. ในบริเวณ Tsonjin Boldog สร้างในปี ค.ศ. 2006 เพื่อฉลองครบรอบ 800 ปีแห่งการก่อตั้งจักรวรรดิมองโกลเลีย สร้างในบริเวณที่ค้นพบ แส้ทองคําของเจงกิสข่าน บริเวณโดยรอบเป็นที่โล่งจึงสามารถเห็นอนุสาวรีย์ที่สูงถึง 40 เมตร ทําจากสเตนเลส 250 ตันสะท้อนแสงแดดเป็นประกายเงินวาววับได้ในระยะไกล ส่วนตําแหน่งที่ตั้งอนุสาวรีย์สร้างให้เจงกิสข่านหันหน้าทางทิศตะวันออกมองไปยังดินแดนที่ท่านถือกําเนิดมา ส่วนมือขวาของเจงกิสข่านถือแส้ทอง Continue reading พาชมอนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก