ท่องเที่ยวและ สัมผัสวิถีชีวิตชาวโนแมด (Nomadic)

nomadic

ม้าพันธ์ทาคิ Takhi (Praewalski’s horse)
สายเลือดแท้ดึกดําบรรพ์ที่สืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้

ม้าป่าพันธุ์หายากของมองโกเลียมีชื่อว่า ทาคิ (Takdhi) แปลว่า “จิตวิญญาณ” เป็นม้าพันธุ์ดึกดําบรรพ์ซึ่งมีจํานวนโครโมโซม 66 คู่ (ต่างจากม้าทั่วไปที่มี 64 คู่) และมีลักษณะเด่นคือหัวโต และคอหนาเมื่อเทียบกับลําตัว ใบหน้าจะสั้นที่เมื่อเทียบกับม้าอื่นๆ แผงคอมีลักษณะสีเข้มตั้งชัน ดูแล้วคลับคล้ายกับขนแปรงสีฟัน และจะผลัดขนแผงคอในช่วงฤดูร้อน ทําให้ขนแผงคอสั้นเมื่อเทียบกับม้าพันธ์อื่นๆ ส่วนลําตัวออกสีน้ำตาลอ่อนคล้ายสีเม็ดทราย ช่วงท้องสีออกสีอ่อนกว่าไปทางสีขาว และมีวงสีขาวรอบตาและรอบปาก อีกทั้งทาคิมีลักษณะนิสัยดุ ว่องไว ยากที่มาฝึกให้เชื่องได้ จึงไม่นําเอามาใช้ขี่กัน และเป็นม้าที่เคยเกือบสูญพันธุ์ เพราะชาวเคอร์กิสถานนิยมล่าเอาหนัง ในปี ค.ศ. 1881 พันเอกเพรซวาลสกี้ (Przewalski) นายทหารรัสเซีย สัญชาติ โปแลนด์ได้ค้นพบม้าป่าพันธุ์ดึกดําบรรพ์ที่ใกล้สูญพันธุ์นี้ ม้าทาคิจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าพันธุ์ Praewelski และได้มีการพยายามผสมพันธุ์และเพาะเลี้ยงม้าพันธุ์นี้เพื่อการอนุรักษ์ แม้จะทําได้ยาก และการเพิ่มจํานวนทําได้อย่างช้าๆ ปัจจุบันได้ทยอยส่งกลับสู่ทุ่งหญ้ามองโกเลีย เพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติ Continue reading ท่องเที่ยวและ สัมผัสวิถีชีวิตชาวโนแมด (Nomadic)

ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวมองโกลเลีย

mongolia

– ขี่ม้ามองโกล –

ม้าพันธุ์มองโกลมีความสําคัญมากในประวัติศาสตร์ของประเทศ ด้วยกองทัพมองโกลจะใช้ทหารม้าในการสู้รบเคลื่อนพลไม่มีการใช้ทหารราบแต่อย่างใด ม้าจึงมีความสําคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวมองโกลมายาวนาน และม้ามองโกลเป็นต้นตระกูลของม้าหลายพันธุ์ในโลกได้แพร่พันธุ์ไปถึงตะวันออกกลางรวมถึงในเอเชีย รวมถึงม้าไทย หรือม้าแกลบก็มีสายเลือดบรรพบุรุษม้ามองโกล เช่นกัน ม้ามองโกลเป็นม้าแข็งแรง ตัวเตี้ยกว่าพันธุ์ของอเมริกาและอังกฤษซึ่งมีความสูง ราว 170 เซนติเมตร แต่ม้ามองโกลสูงราว 150 เซนติเมตร ลําตัวลําหนาศีรษะมีขนาดใหญ่ Continue reading ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวมองโกลเลีย

พาชมอนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Genghis Khan Equestrian Statue

อนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้า
Genghis Khan Equestrian Statue

อนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้าเป็นอนุสาวรีย์ในแบบขี่ม้าที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากอูลานบาตาร์ 54 กม. ในบริเวณ Tsonjin Boldog สร้างในปี ค.ศ. 2006 เพื่อฉลองครบรอบ 800 ปีแห่งการก่อตั้งจักรวรรดิมองโกลเลีย สร้างในบริเวณที่ค้นพบ แส้ทองคําของเจงกิสข่าน บริเวณโดยรอบเป็นที่โล่งจึงสามารถเห็นอนุสาวรีย์ที่สูงถึง 40 เมตร ทําจากสเตนเลส 250 ตันสะท้อนแสงแดดเป็นประกายเงินวาววับได้ในระยะไกล ส่วนตําแหน่งที่ตั้งอนุสาวรีย์สร้างให้เจงกิสข่านหันหน้าทางทิศตะวันออกมองไปยังดินแดนที่ท่านถือกําเนิดมา ส่วนมือขวาของเจงกิสข่านถือแส้ทอง Continue reading พาชมอนุสาวรีย์เจงกิสข่านทรงม้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การเตรียมตัวไปพบประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ชีวิตแบบชาวโนแมด

-อนุสาวรีย์ Raisan Memorial-

อนุสาวรีย์ตั้งบนยอดเขาทางทิศใต้ของเมือง รถจะจอดได้แค่ลานจอดด้านล่าง จากนั้นต้องเดินขึ้นบันไดราว 100 กว่าขั้นที่ไม่ได้สูงมากนัก แต่ถ้ามองขึ้นมาจากทางด้านล่างสุดจะเห็นรูปปั้นคอนกรีตขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ของนายทหาร ถือธงชาติโซเวียต และมีภาพของเลนิน สตาลิน และชุคบาตาร์

อนุสาวรีย์สร้างโดยสหภาพโซเวียตเพื่ออุทิศแด่นายทหารโซเวียต และผู้พลีชีพในสงครามใน สงครามโลกครั้งที่ 2 จากบริเวณอนุสาวรีย์ Zaisan จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบเมืองอูลานบาตาร์ เมื่อเดินเข้าไปทางด้านในโครงสร้างคล้ายวงแหวนจะเห็นภาพกระเบื้องโมเสสสีสันสดใส เช่น ภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวมองโกลกับ ชาวโซเวียตที่ทางสหภาพโซเวียตมีส่วนร่วมสําคัญ ในการประกาศอิสรภาพของมองโกเลียในปี ค.ศ. 1921, ภาพแสดงชัยชนะเหนือกองทัพญี่ปุ่น และกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาพแสดงที่ถึงความสําเร็จในการส่งยานอวกาศของสหภาพโซเวียต ภาพนายพล Khorloogin Cholease ผู้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของมองโกเลียใน การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ Continue reading การเตรียมตัวไปพบประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ชีวิตแบบชาวโนแมด

เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติขอจด์ข่าน ที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก

boyd-khan

– อุทยานแห่งชาติขอจด์ข่าน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก-
Boyd Khan Mountain National Park

อุทยานแห่งชาติบอจด์ข่านได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 ในด้านวัฒนธรรม และในสมัยรัฐบาลมองโกเลียภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงของจีนก็ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1783 ภูเขามีระดับความสูง 2,268 เมตร อุทยานตั้งใกล้ชานเมืองอูลานบาตาร์ ห่างออกไปราว 52 กิโลเมตร ทางทิศใต้ ลักษณะพื้นที่เป็นป่าโปร่งมีต้นสนซีดาร์ และสลับกับเนินหิน มีสัตว์ป่า เช่น กวาง หมี กระต่าย หมาป่า สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ในความเชื่อของชาวมองโกลถือว่าบอจด์ข่านเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ คําว่า Bogd แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ ส่วน Khan แปลว่า กษัตริย์ และภูเขายังมีรูปร่างคล้ายพญาครุฑ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่ชาวมองโกลให้ความเคารพบูชา

ในสมัยราชวงศ์ชิงชาวมองโกล ได้มีพิธีสักการะภูเขาปีละ 2 หน คือ ในฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วง และ จักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ยังได้มอบเงินเดือนและของมีค่าแก่ภูเขาบอจด์ข่านเสมือนว่าเป็นขุนนาง ในราชสํานักเช่นกัน ในปัจจุบันที่ นี้ยังเป็นที่นิยมสําหรับการเทรคกิ่งมีทั้งเยี่ยมชมวิหาร Manjusri Monastery อีกด้วย Continue reading เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติขอจด์ข่าน ที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก

How to: การเดินทางไปยัง ‘ลอสแองเจลิส’

-วิธีการเดินทางไปลอสแองเจลิส-

เครื่องบิน

สนามบินหลักคือ Los Angeles Intern Airport (LAX) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองย่านดาวน์ทาวน์ราว 24 กิโลเมตร เกือบติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 9 อาคารคือ T1-T8 สําหรับสายการบินของสหรัฐอเมริกา ทั้งเที่ยวบินภายในและต่างประเทศ และ Tom Bradley International Terminal (TB) สําหรับเที่ยวบินของสายการบินจากต่างประเทศ Continue reading How to: การเดินทางไปยัง ‘ลอสแองเจลิส’