แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ณ กรุงเบิร์น ประเทสสวิสเซอร์แลนด์

-ท่องเที่ยว ณ กรุงเบิร์น (Bern)-

กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตั้งอยู่ใจกลางประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1191 โดยดยุคแบร์ชโทลดที่ 5 (Duke Berthold V of Zahringen) เนื่องจากเห็นลักษณะภูมิประเทศมีแม่น้ำล้อมรอบ 3 ทิศ เป็นชัยภูมิที่ดีต่อการป้องกันข้าศึกในยุคสงคราม ส่วนชื่อเมืองเบิร์นนั้น แปลว่า ‘หมี’ เล่ากันว่าท่านดยุคตั้งชื่อเมือง ตามสัตว์ตัวแรกที่จับได้ขณะล่าสัตว์ ทุกวันนี้ในกรุงเบิร์น จึงมีสวนหมี สําหรับใช้เป็นที่อยู่ของหมี และการตกแต่งทั่วทั้งเมือง ล้วนเป็นรูปหมีทั้งนั้น

ในปี ค.ศ.1863 กรุงเบิร์นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การ ยูเนสโก นอกจากนี้ยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก เมื่อปี ค.ศ.2010 ที่ผ่านมาอีกด้วย

หลายท่านอาจคิดว่าเหมืองหลวงของสวิส คือ ซูริค หรือเจนีวา เพราะเป็นเมืองใหญ่ ทั้งที่จริงคือ กรุงเบิร์น สาเหตุที่ตั้งกรุงเบิร์นเป็นเมืองหลวงเพราะว่า สวิสไม่ต้องการฝึกใฝ่ฝ่ายใด ถ้าตั้งซูริคก็เหมือนอิงเยอรมัน หรือตั้งเจนีวาก็เหมือนอิงฝรั่งเศส ดังนั้นจึงเลือกกรุงเบิร์นที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเป็นเมืองหลวงเอาเสียเลย

ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนในกรุงเบิร์น ยังคงอนุรักษ์ของดั้งเดิมไว้ ตามเขตเมืองเก่ายังเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างในยุคกลาง แต่มีบางส่วนที่พัฒนาให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 

การเดินทางไปกรุงเบิร์น ไม่ว่าจะลงเครื่องที่สนามบินซูริค หรือสนามบินเจนีวา สามารถเดินทางถึงกรุงเบิร์นได้ภายใน 1 ชั่วโมง รวมถึงเมืองหลักๆอย่างซูริค ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเค่น บาเซิล ก็ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเช่นกัน

เมื่อถึงสถานีรถไฟเบิร์น (Bern Bahnhof) สามารถเดินเท้าเที่ยวทั่วเมืองได้เลย หรือถ้าอยากผ่อนแรงหน่อย ก็ขึ้นรถประจําทางหรือรถรางได้จากท่ารถหน้าสถานี ซึ่งผู้ถือบัตร Swiss Pass สามารถขึ้นได้ฟรี หรือจะวางแผนท่องเที่ยวในเมืองโดยการเดินเท้าไปเรื่อยๆ ก่อนจะขึ้นรถประจําทางย้อนกลับมาที่สถานีรถไฟก็ได้

โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในกรุงเบิร์น มักจะให้บัตร Bern Ticket สําหรับ นักท่องเที่ยวที่พักอย่างน้อย 1 คืนขึ้นไป เพื่อใช้โดยสารระบบขนส่งมวลชนในกรุงเบิร์นได้ฟรี ดังนั้นท่านที่ไม่มี Swiss Pass ไม่ต้องกังวล

  • ถนนสายชอปปิง หน้าสถานีรถไฟเบิร์น

เวลา : ส่วนใหญ่ 10.00-20.00 น.
– GPS : 46.9481132, 7.4427619

เพียงก้าวเท้าออกจากสถานีรถไฟเบิร์น จะพบกับท่ารถบัสประจําทาง และรถราง อยู่ใต้หลังคากระจกแก้วรูปร่างแปลกตา จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน Spitalgasse ถนนสายชอปปิงชื่อดังของ กรุงเบิร์นยาวผ่านประตูเมือง (Kangturm) กลายเป็นถนน Marktgasse ไปถึงหอนาฬิกา (Zytglogge) และถนน Kramgasse

ถนนทั้งสามเส้นเชื่อมต่อแทบจะเป็นถนนเส้นเดียวกัน ด้วยระยะทางรวมกว่า 2 กิโลเมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่ปรับปรุงมาเป็นแหล่งชอปปิง หากวันไหนฝนตกก็เดินหลบฝนใต้ร่มหน้าอาคารเหล่านี้ได้ ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร ร้านนาฬิกา มินิมาร์ท เช่น Coop, Migros เสมือนเป็นถนนเส้นเลือดหลักของเมือง

ท่านใดอยากลองเลือกชมนาฬิกา ขอเชิญที่ร้าน Bucherer ร้านขายนาฬิกา เก่าแก่อายุร่วมร้อยปีที่มีสาขาทั่วประเทศสวิส บนถนนเส้นนี้ มีอยู่หลายสาขาเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์หรูราคาแพง หากสนใจลองแวะเข้าไปชมได้

  • ประตูเมืองโบราณ Kafig turm

GPS : 46.94811419, 7,4439108

เดินสุดถนน Spitalgasse จะเห็นประตูเมืองโบราณ (Kafigturm) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1256 ในอดีตเคยเป็นทั้งส่วนหนึ่งของกําแพงเมือง และคุกคุมขังนักโทษ ทางทิศเหนือ คือ จัตุรัส Waisenhausplatz ส่วนทางทิศใต้เป็นจัตุรัส Barenplatz (ถ้ามีคําว่า Platz ต่อท้าย มักเป็นจัตุรัส) ซึ่งเป็นพื้นที่ของตลาดนัด สลับหมุนเวียนสินค้า ที่มาจําหน่ายไม่ซ้ำแต่ละวัน บางวันเป็นอาหาร บางวันเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือบางครั้งก็เป็นตลาดขายดอกไม้

ถัดลงไปทางทิศใต้ มีอาคารที่ทําการรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐสวิส หรือ บุนเดสเฮ้าส์ (Bundeshaus) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1902 ใช้เป็นสถานที่ประชุมร่วมของรัฐในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง 26 รัฐ ส่วนลานด้านหน้ากลายเป็นที่นั่งเล่นของชาวเมือง วันไหนมีแดดก็เปลี่ยนเป็นที่นอนอาบแดดกันสบายๆ

  • หอนาฬิกา Zytalogge

GPS : 46.9479571, 74477393

เดินจากประตูเมืองโบราณไปตามถนน Marktgasse ไม่ไกล จะพบกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์ชี้ทุกล็อค (Zytglogge) สร้างขึ้นครั้งแรกราวศตวรรษที่ 13 เดิมเคยใช้เป็นประตูเมืองมาก่อน แต่เมื่อประตูเมืองโบราณ Kaigturm สร้างเสร็จตรงนี้ จึงกลายเป็นหอนาฬิกาโดยปริยาย ทว่ารูปแบบของนาฬิกาในสมัยก่อน ไม่ใช่แบบที่เห็นในปัจจุบัน เพราะเคยถูกไฟไหม้ไปครั้งหนึ่ง จึงทําการปรับปรุงขึ้นมาใหม่

บนหอคอยมีนาฬิกาสองอัน ด้านบนที่เป็นหน้าปัดขนาดใหญ่ จะบอกเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และตก ด้วยเข็มรูปเดือน-ดาว ส่วนนาฬิกาด้านล่างสีแดง จะเป็นตัวบอกจักรราศีตามดาราศาสตร์ ก่อนต้นชั่วโมง 4 นาที จะมีตุ๊กตาหมี สิงโต อัศวิน อีกหลายชนิด ออกมาเต้นระบํา เคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆ ควรมารอชมล่วงหน้า เพราะบางชั่วโมงก็เต้นร่ายยาวเป็นนาที.

ระหว่างถนนเส้นต่างๆ ในกรุงเบิร์น ตั้งแต่ ถนน Spitalgasse, Marktgasse และ Kramgasse หรือตามถนนเส้นอื่นๆ จะมีบ่อน้ำพุตั้งอยู่กลางถนน บ่อเหล่านี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ใช้เพื่อให้ชาวบ้าน มาตักน้ำเอาไปใช้ในครัวเรือน รวมถึงใช้เพื่อการบริโภค แต่เมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา เมื่อการประปาเข้าถึงทุกบ้าน ทําให้บ่อน้ำพุเหล่านี้ถูกลดความสําคัญ แต่ยังคงอนุรักษ์ ไว้มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งสามารถนําขวดน้ำไปรองน้ำไว้ สําหรับดื่มได้เดินเล่นในกรุงเบิร์นแทบจะเดินชนบ่อน้ำพุ เพราะมีเยอะมากจริงๆ

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet